Съболезнователен адрес

Актуално / Новини

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТ - ВАРНАДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТ - ДОБРИЧДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНАДО КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.06.2014 г.:

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.06.2014 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.05.14 г. до 20.06.14 г.До...


Брой 6/м. юни 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Поздравление на Висшия адвокатски съвет до адвокат Тодор Бурилков

Актуално / Новини

ДО: адв. ТОДОР БУРИЛКОВПредседател на Висшия адвокатски съвет (1992 г.-1998 г.)УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРИЛКОВ,Сърдечно Ви поздравявам по случай награждава...


Председателят (1992 – 1998) Тодор Бурилков е награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий” огърлие

Актуално / Новини

УКАЗ № 135На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република БългарияПОСТАНОВЯВАМ:Награждавам Тодор Владимиров Бурилков с орден „Св. св. Ки...


Награда за студенти юристи

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема:„ЗА И ПРОТИВ ИНДИВИДУАЛНАТА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА...


Последни възможности за промоционална цена за „ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА”

Актуално / Новини

Готови са формулярите на френски и на английски език за участие в семинара на UIA, който ще се проведе в гр. София на 27 и 28 юни 2014 г. в хотел &quo...


Изпит по френски език - 16.06.2014 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да уч...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 30.05.2014 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 25.04.14 г. до 30.05.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на Концепция за работата на Н...


РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2014 г.

Висш дисциплинарен съд / Решения по чл.144 ЗА

РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2014 г.Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 29.05.2014 г.:

Актуално / Новини

І. Финансови  въпроси  (вкл. и отложените от заседанието на 25.04.2014 относно искане за безлихвен заем от Софийската адвокатска колегия и предложения...


СЕМИНАР на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА”

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,На 27 (петък) и 28 (събота) юни 2014 г. в гр. София, в хотел „Хилтън” ще се проведе СЕМИНАР на Международния съюз на адв...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати - 17,18 и 31 май 2014 г.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част...

Актуално / Новини

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 18 май 2014 г., при у...


Брой 5/м. май 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"
© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни