Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,

че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски съвет, находяща се на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“), както следва:

на 25.02.2017г (събота) от 16,45ч до 20, 00ч

и

на 26.02.2017г (неделя) от 9,00ч до 17, 00ч.