Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за Висши органи на Адвокатурата на 25 и 26 февруари 2017 г. ТУК