Протокол № 58/31.05.2024 г. от изнесено редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 58/31.05.2024 г. от изненсено редовно заседание на ВАдвС


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 20.06.2024 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 20.06.2024 г.В град Бургас се проведе Пролетната национална конференция на българската адвокатура

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Информираме Ви, че на закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет е публикуван пълния стенографски протокол от проведената на...


Честит 24 май, скъпи колеги!

Актуално / Новини

Честит празник на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Честит празник на българските...


​Висшият адвокатски съвет бе удостоен с почетна грамота и медал по повод 145-ата годишнина на Министерството на правосъдието

Актуално / Новини

Председателят на Висшия адвокатски съвет - адв. д-р Ивайло Дерменджиев получи от министъра на правосъдието г-жа Мария Павлова почетна грамота и медал...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 31.05.2024 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 31.05.2024 г. в гр. Бургас


Съюзът на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) излезе с остри декларации в защита на колеги адвокати

Актуално / Новини

На провелото се на 17 май 2024 г. в Лозана Пленарно заседание на Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) европейските адвокати напра...


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Пролетна изпитна сесия на 2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Изпитната комисия определя следните условия за реда за преглед на писмените изпитни работи на кандидатите: 1. Кандидатите, ж...


Отговори на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 19.05.2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса и отговорите към тях от втората част на писмения изпит за адвокати и...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 19.05.2024 г. И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.06.2024 г., И СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ НЕИЗДЪРЖАЛИ ...

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 19.05.2024 г. (решаване на казуси) И ДОПУСН...


Протокол № 57/09.05.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 57/09.05.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 18 МАЙ 2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2024 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ПЪРВА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И СПИСЪК С НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ПЪРВА ЧАСТ И НЕДОПУСНАТИ ДО ВТОРА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ – ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Писменият изпит на 19 май 2024 г., неделя (Втора част: решаване на казуси) ще се проведе в сградата на Университета за национално...


Становище по конституционни дела №1 / 2024 г. и №2 / 2024 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционни дела №1 / 2024 г. и №2 / 2024 г. КС на РБ, образувани по искане на Президента на РБ и на 48 народни представители за за ус...


Висшият адвокатски съвет изпрати искане до Висшия съдебен съвет за спешни мерки относно ограничения достъп на адвокати до дела в Софийския районен съд

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет изпрати искане до Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет да бъдат предприети спешни мерки за преустанов...


Отговор от председателя на Софийския районен съд относно достъпа на адвокати до делата

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Висшият адвокатски съвет, по повод сигнали на колеги адвокати за ограничаване на достъпа до дела в Софийски районен съд, по които не с...


Висшият адвокатски съвет бе домакин на Международна кръгла маса за правната помощ

Актуално / Новини

Постиженията на България в областта на правната помощ от няколко години предизвиква специален интерес в редица държави от Европейския съюз.На 10 май 2...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни