ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 21 май 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2022 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...


СПИСЪК НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ ТЕСТА (на 21.05.2022 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 22.05.2022 г., регистрация от 13,15 ч.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Списъкът с издържалите първа част и допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22 май 2022 г., можете...


Протокол № 17/09.05.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 17/09.05.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Брой 4/април 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Висшият адвокатски съвет награди студенти за историческия им успех в международно състезание

Актуално / Новини

„Този форум е с ранг на олимпийски игри в областта на международния арбитраж"!Това възклицание прозвуча по време на церемонията по награждаване на о...


Общ конгрес на FBE и CCBE в София от 22 до 25 юни 2022 г.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Ранно записване за конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) и Съюза на адвокатурите и правните общества на Европа (CCBE) – 20.05.2022 г...


Публична покана за изработване на адвокатски карти

Актуално / Съобщения

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ отправя покана за избор на изпълнител на услугата „Изработка и доставка на адвокатски карти“, съгласно изискванията на Закона...


Конституционният съд допусна искането на главния прокурор срещу закриването на спецправосъдието

Актуално / Новини

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор за установяване на противоконституционност на текстове от Закона...


ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА МЕЖДУНАРОДЕН СТАЖ „STAGE INTERNATIONAL“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПАРИЖКАТА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ.

Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С писмо, вх. №1256/16.05.2022 г. на ВАдвС, Парижката адвокатска колегия ни уведомява, че организира Международен ста...


Министерството на правосъдието предлага ключови изменения в производството по несъстоятелност

Актуално / Новини

Ключови изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност предлага Министерството на правосъдието.Сре...


Пленарното заседание на ССВЕ прие адвокатурата на Азербайджан за наблюдаващ член на организацията

Актуално / Новини

Днес, 13 май 2022 година, след няколко години упорит труд, Азербайджанската адвокатура беше приета за наблюдаващ член на Съвета на адвокатурите и прав...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 19.05.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 19.05.2022 г.


Списък на кандидатите за Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати на 21, 22 май и 11 юни 2022 г., с разпределението им по изпитни зали

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 403/14.04.2022 г. на Висшия адвокатски съвет, пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2022 г....


ВСС обсъжда пилотно прекрояване на съдебната карта (обновена)

Актуално / В медиите

Заседание на Съдийската колегия на ВСС се провежда в момента. Обсъжда се пилотно прекрояване на съдебната карта. В обсъжданото предложение се предвижд...Извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Обемен дневен ред имаше Висшият адвокатски съвет на извънредното си заседание, проведено на 09.05.2022 г. Сред обсъжданите теми бяха надграждането на...


Гешев сезира Конституционния съд за закриването на спецправосъдието

Актуално / В медиите

Главният прокурор внесе искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Зако...


„Под обстрел сме“ – поредна хакерска атака прекъсна заседанието на ВСС

Актуално / В медиите

"Колеги, под обстрел сме“. Репликата е на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, а поводът – поредната хакерска атака, ко...© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни