Брой 12/м. декември 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10-11/м. октомври-ноември 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2009 г.

Календар / Международна дейност

17 - 19.02.2009 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на ССВЕ в гр. Виена, Австрия11 -14.03.2009 г. – участие в Деня на Хърватската адвокат...


Брой 8-9/м. август-септември 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 6-7/м. юни-юли 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 5/м. май 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4/м. април 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 3/м. март 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1-2/м. януари-февруари 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

Становище по тълкувателно дело №:1/2009 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:1/2009 г., относно приложението на чл. 166, ал. 2 АПК за предварително изпълнение на общ или индивидуален администрат...


Становище по тълкувателно дело №:2/2009 г. (17-03-2009)

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2009 г. (17-03-2009) Протест подаден от прокурор от районната прокуратура до съответния административен съд за отмя...


Становище по тълкувателно дело №:3/2009 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2009 г. (11-09-2009) Възстановяват ли се сроковете по чл.72 е чл 86 от ЗДДС или се дават нова възможност и срок за...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни