Правилник за начина за избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник за начина за избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет. Утвърден с Указ № 14 от 2.II.1926 г., ДВ бр.260, от 17.II.1926 г.


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body