Правителството определи новия размер на минималната работна заплата

Актуално / В медиите

С Постановление № 350 от 19.12. 2019 г. Министерски съвет определи нов размера на минималната работна заплата за страната (МРЗ). От 01.01.2020 г. МР...


Становище на ВАдвС: Цесионерът има право на Павлов иск, ако увреждащата го сделка е преди цесията

Актуално / В медиите

Цесионерът има право да предяви Павлов иск, ако сделката или действието, които го увреждат, са извършени след като е възникнало вземането на първонача...


Честито Рождество Христово!

Актуално / Новини

Любов, мир и радост слезе на земята в деня на Рождество Христово, за да ни направи по-мъдри и истински.Да даряваме доброта, да бъдем благочестиви и в...


Становище по тълкувателно дело №2/2019 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2019 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:„Цесионерът притежава ли активна материалноправна легитимация за пре...


Протокол № 53/06.12.2019 г. от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 53/06.12.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 52/08.11.2019 г. от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 52/08.11.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 53/06.12.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 52/08.11.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Новият главен прокурор Иван Гешев встъпи в длъжност

Актуално / В медиите • Актуално / Събития

Днес, 18.12. 2019 г., новият главен прокурор Иван Гешев встъпи официално в длъжност на тържествена церемония в Съдебната палата. Той положи клетва пре...


Сигнал до ВКС: Може ли съдружник в ООД сам да заяви заличаването си от търговския регистър

Актуално / В медиите

Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1824/19.11.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Гео...


Брой 11/ноември 2019 г.

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Адвокатурата почете СГС с неговата 60-годишнина

Актуално / Новини

60 години от създаването си отбеляза Софийски градски съд. Зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет Людмил Рангелов и главният секретар на съвет...


Парламентът прие окончателно мащабни промени в ГПК

Актуално / В медиите

Серия от промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), най-вече по отношение на заповедното производство, прие днес окончателно Народното събрание.И...


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 13.12.2019 г.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 13.12.2019 г.


Министерски съвет: Шефът на инспектората към ВКП с нов статут и правомощие да разследва главния прокурор

Актуално / В медиите

Шефът на отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура (ВКП) да получи нов статут – да се избира с 2/3 мнозинство от Прокурорската колегия...


КС: Текст от закон е толкова неясен, че беше обявен за противоконституционен

Актуално / В медиите

Текст от закон се оказа толкова неясен, че Конституционният съд (КС) днес обяви, че нарушава принципа на правовата държава (пълния текст на решението...


Брой 10/откомври 2019

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ВКС разясни кога работодателят задържа незаконно трудовата книжка и дължи обезщетение

Актуално / В медиите

Задължението на работодателя да предаде оформената трудова книжка на служителя възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Ако кни...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни