Брой 12/м. декември 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 11/м. ноември 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10/м. октомври 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 9/м. септември 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2012 г.

Календар / Международна дейност

13-15.12.2012 г. – участие в 43-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия28.11.2...


Брой 8/м. август 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 7/м. юли 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 5-6/май-юни 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4/м. април 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 3/м. март 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1-2/м. януари-февруари  2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

Становище по тълкувателно дело № 4/09.05.2012 г

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/09.05.2012 г. поискано произнасяне на ОСГКТК на ВКС по следния материалноправен въпрос: Какъв е видът на отговорнос...
© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни