Брой 4/м. април 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ   ОТЧЕТНА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТза финансовата 2013 г., обхващаща периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.І. По приходната част на бюджет...


Д Е К Л А Р А Ц И Я от 22.02.2014 г. на Общото събрание на адвокатите от страната

Актуално / Новини

Общото събрание на адвокатите от страната  изразява категоричното си несъгласие със становището на Камарата на нотариусите по повод проекта на Закон з...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 21.02.14 г. до 21.03.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на проект за мотиви на проект...


Брой 3/м. март 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 2/м. февруари 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Общо събрание на адвокатите от страната

Актуално / Новини

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22 февруари...


Брой 1/м. януари 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Становище по тълкувателно дело №1/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. по следния въпрос: "В кои случаи при едновременно оспорване на административен акт по съдебен и по адми...


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС по въпросите: Какъв е характера на сроковете по чл.34 ЗАНН? Препраща л...


Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по някои противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4...


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по допълнително включен в предмета на делото въпрос.


Становище по тълкувателно дело №2/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. по въпроси относно прилагането на чл.25, ал.1, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обяв...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни