ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 26 – 27 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ