Международна дейност - 2018 г.

На 11.01.2018 г. – участие в тържествената церемония по откриване на българското председателство на Съвета на ЕС. От 25 – 28.01.2018 г. – участие в о...


Международна дейност - 2017 г.

От 31.01 – 03.02.2017 г. – участие в годишната среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Брюксел, Белг...


Международна дейност - 2016 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2016 Г.20.01.2016 г. – среща на председателя на Висшия адвокатски съвет с представители на Висшия адвокатски съвет на Република Т...


Международна дейност - 2015 г.

11-13.02.2015 г. – участие в 13-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия;20.03....


Международна дейност - 2014 г.

28.01.2014 г. – 30.01.2014 г. – участие в 12-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел,...


Международна дейност - 2013 г.

04.12.2013 г. – 07.12.2013 г. – участие в откриване на съдебната година, гр. Париж, Франция27.11.2013 г. – 30.11.2013 г. – участие в 119-тото заседани...


Международна дейност - 2012 г.

13-15.12.2012 г. – участие в 43-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия28.11.2...


Международна дейност - 2011 г.

2 – 5.03.2011 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на CCBE, гр. Виена, Австрия 13 – 15.03.2011 г. – участие в Транснационалната седмица на...


Международна дейност - 2010 г.

10 – 14.02.2010 г. – участие в Президентската конференция в гр. Виена, Австрия 29.04.2010 г. – участие в международна конференция на тема „Влиянието н...


Международна дейност - 2009 г.

17 - 19.02.2009 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на ССВЕ в гр. Виена, Австрия11 -14.03.2009 г. – участие в Деня на Хърватската адвокат...


Международна дейност - 2008 г.

23.05.2008 г. - участие в среща със 62 съдии от Цюрих, София.22 - 24.05.2008 г. – участие в Пленарната сесия на CCBE в гр. Будапеща, Унгария25 - 29.05...


Международна дейност - 2007 г.

В периода от февруари 2007 до февруари 2008 година наши представители са взели участие в международни форуми както следва:14-20 февруари 2007 г. – ВИЕ...


Международна дейност - 2006 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СА ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ КАКТО СЛЕДВА


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body