Протокол № 22/14.09.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 22/14.09.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Партньорство между Висшия адвокатски съвет и министерството на икономиката и индустрията договориха Ивайло Дерменджиев и Никола Стоянов

Актуално / Новини

Министерството на икономиката и индустрията и Висшият адвокатски съвет ще обменят опит и експертиза при подготовката на нормативни промени. Това бе д...


Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 07.10.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 07.10.2022 г.


КС реши за мандата на Инспектората към Висшия съдебен съвет (обновена)

Актуално / Новини

„С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до из...


Обучение по медиация проведе адвокатската колегия във Велико Търново

Актуално / Новини от адвокатските колегии

Участието на адвокати в медиацията ще направи процедурата далеч по-сигурна и смислена за страните. Ако направените предложения от Висшия съдебен съв...


Ивайло Дерменджиев: За българската адвокатура 22 септември е един от най-осмислените празници

Актуално / Новини

22 септември е един от празниците от историята на България, които са най-близки до адвокатурата. Защото независимостта е част от същността на адвокат...


Ивайло Дерменджиев пред "24 часа": След като няма спор при развод по взаимно съгласие, съдът става излишен

Актуално / Новини

- Г-н Дерменджиев, какво наложи да се срещнете със служебния министър на правосъдието Крум Зарков?- Това са рутинни срещи с всеки, който заема този по...


22 септември - Ден на независимостта на България

Актуално / Новини

На 22 септември 1908 г., в църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този истор...


Законопроект предвижда: Правна помощ и за издаване на административни актове, и за извънсъдебни процедури

Актуално / Новини

Безплатни консултации и адвокатска помощ при подготовка на документи за производства по издаване на индивидуални административни актове и тяхното оспо...


ВСС: Задължителна медиация да обхваща над 50 хил. дела годишно

Актуално / Новини

Задължителна медиационна процедура ще може да се осъществява по над 50 хил. съдебни дела годишно. Това ще стане възможно чрез изменения и допълнения н...


В. Гигова пред bTV Radio: Защо адвокатите настояват за сериозно увеличение на възнагражденията си?

Актуално / Новини

Увеличението е условно, защото в новата Наредба се въвеждат няколко изцяло нови принципни положения. Първо – това, което е уговорено като минимално въ...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия, 2022 г.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за...


ВАдС предлага значително увеличение на минималните адвокатски хонорари, но за бедни да може да се пада под тях

Актуално / В медиите

Значително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ...


Открита процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове

Висшият адвокатски съвет, със свое Решение №537 от 14.09.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наре...


Въпросът за разноските за адвокат отново е в Люксембург или трябва ли съдът да зачита минималните хонорари

Актуално / В медиите

Може ли съдът да присъди разноски за адвокат под минимума, определен от Висшия адвокатски съвет (ВАдС)? Кой доказва, че претендираното адвокатско възн...


Д-р Ивайло Дерменджиев към Крум Зарков: Нужно е бюджетът за правна помощ да се увеличи с поне 20 %

Актуално / Новини

Работна среща между председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев и министър Крум Зарков се проведе в министерството на правосъдието....


Становище по тълкувателно дело №5/2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Дължи ли се държавна такса по чл. 227а от АПК за касацио...


Българската адвокатура почете Съединението на България

Актуално / Новини

С тържествена заря-проверка в Пловдив бе отбелязана 137-та годишнина от Съединението на България.Сред официалните гости беше председателят на Висшия а...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни