Становище по тълкувателно дело № 4/09.05.2012 г

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/09.05.2012 г. поискано произнасяне на ОСГКТК на ВКС по следния материалноправен въпрос: Какъв е видът на отговорнос...Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.  ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос – „ При направено от жалбоподателя и...


Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСНК на ВКС относно разглеждането на гражданския иск в наказателния процес при настъпване на основанията за...


Становище по тълкувателно дело №1/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2012 г. ОСНК на ВКС въпроси относно приложението на чл. 72 НПК в производството по вземане на мерки за обезпечаване...


Становище по тълкувателно дело №2/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал.1,...


Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г. за 7.06.2012 г. от 14,30 часа, ОСГК на ВКС.  По следния материалноправен въпрос: „Може ли да се...


Становище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: При предявен иск по чл...


Становище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Подлежат ли на отмян...© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни