Брой 1/м. януари 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 30.01.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 16.01.2015 г. до 30.01.2015г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Среща с председателя на Националнот...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 16.01.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 12.12.2014 г. до 16.01.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки....


СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСНК по следния въпрос: Всички дела ли за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и след...
© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни