Висшият адвокатски съвет изпрати искане до Висшия съдебен съвет за спешни мерки относно ограничения достъп на адвокати до дела в Софийския районен съд

Вчера, 11:36

Висшият адвокатски съвет изпрати искане до Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет да бъдат предприети спешни мерки за преустанов...

Отговор от председателя на Софийския районен съд относно достъпа на адвокати до делата

14.05.2024

Уважаеми колеги,Висшият адвокатски съвет, по повод сигнали на колеги адвокати за ограничаване на достъпа до дела в Софийски районен съд, по които не с...

Висшият адвокатски съвет бе домакин на Международна кръгла маса за правната помощ

13.05.2024

Постиженията на България в областта на правната помощ от няколко години предизвиква специален интерес в редица държави от Европейския съюз.На 10 май 2...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.05.2024 г.

26.04.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.05.2024 г.

Честит Ден на Конституцията и юриста!

15.04.2024

Уважаеми колеги, Днес отбелязваме 145 години от приемането на първата Конституция на България. Юридическата общност в България е призвана да гар...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 18.04.2024 г.

11.04.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 18.04.2024 г.

Размерът на адвокатското възнаграждение да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията

09.04.2024

Размерът на адвокатското възнаграждение да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията. А още с исковата молба и с отго...

Излезе първият брой на обновеното списание "Адвокатски преглед"

08.04.2024

С Решение № 998/23.11.2023 г. на Висшия адвокатски съвет беше избран нов редакционен съвет на списание „Адвокатски преглед“, както следва: доц. д-р Та...

И адвокатите следва да се вписват в регистъра по чл. 9б от ЗМИП

29.03.2024

Уважаеми колеги, Във връзка с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за меркит...

Комитетът по адвокатска етика към CCBE обсъди на заседанието си в Брюксел последиците от решението на СЕС по дело С-438/22

25.03.2024

На 21 март 2024 г. в Брюксел се проведе заседание на Комитета по адвокатска етика на ССВЕ (Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа). Българ...

Председателят на Висшия адвокатски съвет беше гост на Годишното отчетно събрание за дейността на съдиите от Административен съд – Пловдив за 2023 г.

22.03.2024

На 21.03.2024 г. в гр. Пловдив се проведе Годишното отчетно събрание за дейността на съдиите от Административен съд – Пловдив за 2023 година, на което...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 28.03.2024 г.

21.03.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 28.03.2024 г.

Висшият адвокатски съвет изпрати съболезнователен адрес по повод кончината на Българския патриарх Неофит

14.03.2024

"Всички ние сме дълбоко покрусени и скърбим за загубата на Първосветителя на Българската православна църква. Неговата личност и всеотдайното му служен...

Висшият адвокатски съвет избра адв. Златимир Жечев за зам.-председател

14.03.2024

Единодушно на заседанието си на 13.03.2024 г. Висшият адвокатски съвет избра адвокат Златимир Жечев за свой заместник-председател.До избора се стигна,...

Председателят на Висшия адвокатски съвет участва като член на българската делегация в процеса на присъединяване към ОИСР в гр. Париж

13.03.2024

На пленарно заседание на Комитета по присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведено на 12....

Честит 8-ми март!

08.03.2024

На всеки 8-ми март светът се обръща към жените с уважение, признание и любов. Денят на жената е повод да се отбележи не само техният принос към общест...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 13.03.2024 г.

06.03.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 13.03.2024 г.

Съюзът на юристите в България подкрепи адвокатурата

05.03.2024

Уважаеми колеги,Със своя декларация Изпълнителното бюро на Съюза на юристите в България подкрепи изцяло документът, приет на 24.02.2024 г. с голямо мн...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни