Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Решение от 27 февруари 2017 г. ТУК