Каталог на библиотеката на ВАдвС


347.9 Съдопроизводство.
doc, 40 KB
347.91 Гражданско съдопроизводство
doc, 67 KB
347.96 Съдебни лица
doc, 95 KB
347.97 Съдоустройство
doc, 52 KB
349.2 Трудово право.
doc, 121 KB
32 Политика.
doc, 107 KB
355. ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА.
doc, 50 KB
949.72 ИСТОРИЯ
doc, 96 KB
34. ОБЩИ СЪЧИНЕНИЯ ПО ПРАВО
doc, 140 KB
34 (37) Р и м с к о п р а в о
doc, 38 KB
340. 1 Философия, методология на правото
doc, 49 KB
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
doc, 49 KB
АЗБУЧЕН КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ ВЪВ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКА «ПЕТКО ДОБЧЕВ» ПРИ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 2001 – 2018 г.
doc, 2 MB
Списък на периодични издания във Филиала на библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски съвет
doc, 77 KB
341.1 Международно публично право.
doc, 33 KB
341.17 Европейско право
doc, 98 KB
341. 9 Международно частно право.
doc, 52 KB
342.1 Държава. Народ, държавна власт.
doc, 32 KB
342. 4 Конституционно право.
doc, 81 KB
342.7 Основни права. Права на човека.
doc, 86 KB
342.9 Административно право
doc, 101 KB
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ
doc, 82 KB
343.1 Наказателен процес.
doc, 91 KB
343.2 Наказателно право.
doc, 103 KB
343.3 Специална част на наказателното право.
doc, 72 KB
343.8 Пенитенциарно право.
doc, 39 KB
347 Гражданско право. Обща част.
doc, 121 KB
347.2 Вещно право.
doc, 76 KB
347.4 Облигационно право.
doc, 86 KB
347.6 Семейно право.
doc, 62 KB
347.65 Наследствено право.
doc, 38 KB
347.7 Търговско право.
doc, 131 KB
347.73 Търговско дело. Финансово, данъчно право.
doc, 155 KB
347.77/78 Патентно право. Авторско право.
doc, 60 KB
Р Е Ч Н И Ц И
doc, 89 KB
Справочници
doc, 46 KB
Помощни съдебни науки
doc, 49 KB
Увод в правото
doc, 22 KB
Международни организации. Права на човека
doc, 50 KB
Международен арбитраж
doc, 23 KB
mezdunarodnonakazatelnopravo.doc
doc, 23 KB
Изпълнителна власт
doc, 41 KB
Избирателно право. Избирателни системи
doc, 25 KB
Криминология
doc, 51 KB
Криминалистика
doc, 42 KB
Морско право
doc, 28 KB
Осигурително право
doc, 58 KB
Поземлено право
doc, 33 KB
Строително право
doc, 55 KB
Екологично право
doc, 29 KB
Туристическо право
doc, 20 KB
Военноморско наказателно право
doc, 24 KB
Библиографии
doc, 27 KB
Медии. Журналистика.
doc, 27 KB
Други
doc, 77 KB
БИБЛИОТЕКА „А. ЗЛАТАНОВ”
doc, 123 KB
Реторика
doc, 28 KB
Психология
doc, 29 KB