Каталог на библиотеката на ВАдвС


Р Е Ч Н И Ц И
doc, 89 KB
Справочници
doc, 46 KB
Общи съчинения по право
doc, 135 KB
Римско право
doc, 37 KB
Философия на правото
doc, 47 KB
Помощни съдебни науки
doc, 49 KB
Международно право
doc, 48 KB
Международно публично право
doc, 30 KB
Европейско право
doc, 95 KB
Увод в правото
doc, 22 KB
Международни организации. Права на човека
doc, 50 KB
Международен арбитраж
doc, 23 KB
Международно частно право
doc, 49 KB
Държава, народ, държавна власт
doc, 32 KB
Конституционно право
doc, 79 KB
mezdunarodnonakazatelnopravo.doc
doc, 23 KB
Изпълнителна власт
doc, 41 KB
Избирателно право. Избирателни системи
doc, 25 KB
Основни права. Права на човека
doc, 83 KB
Административно право
doc, 96 KB
Наказателно право. Обща част
doc, 76 KB
Наказателен процес
doc, 86 KB
Наказателно право
doc, 102 KB
Специална част на наказателното право
doc, 69 KB
Пенитенциарно право
doc, 39 KB
Криминология
doc, 51 KB
Криминалистика
doc, 42 KB
Гражданско право
doc, 119 KB
Вещно право
doc, 74 KB
Облигационно право
doc, 84 KB
Семейно право
doc, 60 KB
Наследствено право
doc, 38 KB
Търговско право
doc, 126 KB
Търговско дело. Финансово, данъчно право
doc, 150 KB
Патентно право. Авторско право
doc, 57 KB
Морско право
doc, 28 KB
Съдопроизводство
doc, 39 KB
Съдоустройство
doc, 48 KB
Гражданско съдопроизводство
doc, 64 KB
Съдебни лица
doc, 91 KB
Трудово право
doc, 115 KB
Осигурително право
doc, 58 KB
Поземлено право
doc, 33 KB
Строително право
doc, 55 KB
Екологично право
doc, 29 KB
Туристическо право
doc, 20 KB
Политика
doc, 103 KB
Военноморско наказателно право
doc, 24 KB
Военно дело
doc, 48 KB
История
doc, 94 KB
Библиографии
doc, 27 KB
Медии. Журналистика.
doc, 27 KB
Други
doc, 77 KB
БИБЛИОТЕКА „А. ЗЛАТАНОВ”
doc, 123 KB
Реторика
doc, 28 KB
Психология
doc, 29 KB
Списък на периодични издания във Филиала на библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски съвет
doc, 53 KB
АЗБУЧЕН КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ ВЪВ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКА «ПЕТКО ДОБЧЕВ» ПРИ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 2001 – 2017 г.
doc, 1.8 MB