Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г по поставения въпрос: следва ли да се присъждат разноски от администр...


Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г. насрочено за 26-01-2009  до  ОСГК и ТК на ВКС по поставения за тълкуване въпрос относно прил...


Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г. насрочено за 5.02.2009 г. ОСНК на ВКС за целта на съкратеното съдебно следствие да се постигне процес...


Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г., насрочено за 9.02.2009 г. от 14 часа., по искането от министъра на правосъдието до ОСГК на ВКС за издава...


Брой 11- 12/2005

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 12 / м.декември 2007

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 11 / м. ноември 2007

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 9-10 / м. септември-октомври

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 8 / м. август

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2007 г.

Календар / Международна дейност

В периода от февруари 2007 до февруари 2008 година наши представители са взели участие в международни форуми както следва:14-20 февруари 2007 г. – ВИЕ...


Брой 7 / м. юли

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 5-6 / м. май-юни

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 3-4 / м. март-април

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 12/м. декември 2006

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10-11/м. октомври-ноември 2006

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 9/м. септември 2006

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой7-8/м. юли-август 2006

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни