Изпит за адвокат и и младши адвокати - 1 и 2.11. 2014 г. писмен и 15.11.2014 г. - устен

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Разпределение по аудитории на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 1 и 2.11.2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

Актуално / Новини

65 аудитория, която се намира на 3-ия етаж в южното крило на сградата – кандидатите от Софийската адвокатска колегия и Бургаската адвокатска кол...


Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 17.10.14 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 17.10.2014г. в гр. Несебър:І.Информация за събития и мероприятия в периода от 26.09.1...


Брой 10/м. октомври 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 7.10.2014 г.

Актуално / Новини

І.Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решения от 23.09.2014 г. на Избирателната комисия за избор на органи на адвок...


Декларация на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет на Република България изразява подкрепата и колегиалната си солидарност със сръбските адвокати и с предпри...


Списък на кандидатите за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2014 г.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 26.09.2014 г.

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 12.09.14 г. до26.09.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препис...


Изпит за адвокати и младши адвокати

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва: Писмен изпит – на 1.11.2...


Брой 9/м. септември 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дискусия в СУ "Св. Климент Охридски"

Актуално / Новини

Британското посолство в София и Британските правни центрове организират дискусия на тема: "Значението на деонтологичните правила и върх...


Напомнително съобщение

Актуално / Новини

Решение на Висшия адвокатски съвет № 95/29.10.2004 г.Напомняме на всички адвокати, че с решение № 95 от 29 октомври 2004 г., Висшият адвокатски съвет...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 12.09.2014 г.

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 11.07.14 г. до12.09.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препис...


Международна дейност - 2014 г.

Календар / Международна дейност

28.01.2014 г. – 30.01.2014 г. – участие в 12-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел,...


Обява от Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Висш адвокатски съвет уведомява адвокатите от страната, че могат да изпращат мнения и предложения за изменения и допълнения на ГПК, АПК, НПК и ДОПК на...


Брой 7-8/м. юли-август 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 11.07.2014 г.

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 20.06.14 г. до 11.07.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Разглеждане на жалби срещу решението на...© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни