​Списък на допуснатите кандидати до Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда на 18, 19 май и на 8 юни 2024 г., с разпределението им по изпитни зали за 18.05.2024 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 1212/13.03.2024 г. на Висшия адвокатски съвет, Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати` 2024...


Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2024 г.

Уважаеми кандидати,Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адв...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати – ПРОЛЕТНА СЕСИЯ, 2024 г.

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 13.03.2024 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Есенна изпитна сесия на 2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


Отговори на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 22.10.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса (с отговорите към тях) от втората част на писмения изпит за адвокати...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 22.10.2023 г. И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.11.2023 г., И СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ НЕИЗДЪРЖАЛИ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 22.10.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУС...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 21 ОКТОМВРИ 2023 г.

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2023 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит – р...Уведомление относно писане със син химикал на двете части на писмения изпит

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Уведомяваме Ви, че на основание на чл. 6, ал. 2 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши ад...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21, 22 октомври 2023 г. и 4 ноември 2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 928/07.09.2023 г. на Висшия адвокатски съвет, Есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати` 2023 г....


Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2023 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адвокати и младши адво...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия, 2023 г.

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 07.09.2023 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Пролетна изпитна сесия на 2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 21.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса (с отговорите към тях) от втората част на писмения изпит за адвокати...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.06.2023 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 20 МАЙ 2023 г.

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2023 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни