Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2023 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адвокати и младши адво...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия, 2023 г.

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 07.09.2023 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Пролетна изпитна сесия на 2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 21.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса (с отговорите към тях) от втората част на писмения изпит за адвокати...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.06.2023 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 20 МАЙ 2023 г.

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2023 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...Списък на допуснатите кандидати за Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда на 20, 21 май и 3 юни 2023 г., с разпределението им по изпитни зали за 20.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 804/30.03.2023 г. на Висшия адвокатски съвет, пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати` 2023 г...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия, 2023 г.

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 30.03.2023 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТРИТЕ ЧАСТИ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, проведен на 29, 30 октомври и 12 ноември 2022 г. – Есенна сесия 2022 г.

Уважаеми кандидати,Удостоверенията на успешно издържалите трите части на изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия-2022 г., се получават в а...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.11.2022 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит - есенна изпитна сесия - 2022 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 30.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат двата казуса от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 29 Октомври 2022 г. (Есенна сесия-2022 г.)

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2022 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит – р...Списък на допуснатите кандидати за Есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати на 29, 30 октомври и 12 ноември 2022 г., с разпределението им по изпитни зали

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 543/14.09.2022 г. на Висшия адвокатски съвет, есенната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2022 г. ще...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия, 2022 г.

Есенна сесия

Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни