Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Пролетна изпитна сесия на 2024 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Изпитната комисия определя следните условия за реда за преглед на писмените изпитни работи на кандидатите: 1. Кандидатите, ж...


Отговори на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 19.05.2024 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса и отговорите към тях от втората част на писмения изпит за адвокати и...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 19.05.2024 г. И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.06.2024 г., И СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ НЕИЗДЪРЖАЛИ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 19.05.2024 г. (решаване на казуси) И ДОПУСН...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 18 МАЙ 2024 г.

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2024 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...​Списък на допуснатите кандидати до Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда на 18, 19 май и на 8 юни 2024 г., с разпределението им по изпитни зали за 18.05.2024 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 1212/13.03.2024 г. на Висшия адвокатски съвет, Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати` 2024...


Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2024 г.

Уважаеми кандидати,Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адв...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати – ПРОЛЕТНА СЕСИЯ, 2024 г.

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 13.03.2024 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Есенна изпитна сесия на 2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


Отговори на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 22.10.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса (с отговорите към тях) от втората част на писмения изпит за адвокати...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 22.10.2023 г. И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.11.2023 г., И СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ НЕИЗДЪРЖАЛИ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 22.10.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУС...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 21 ОКТОМВРИ 2023 г.

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2023 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит – р...Уведомление относно писане със син химикал на двете части на писмения изпит

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Уведомяваме Ви, че на основание на чл. 6, ал. 2 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши ад...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21, 22 октомври 2023 г. и 4 ноември 2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 928/07.09.2023 г. на Висшия адвокатски съвет, Есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати` 2023 г....


Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2023 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адвокати и младши адво...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни