Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати. Утвърден с Указ № 218 от 14.VІІ.1938 г., ДВ бр.157 от 21.VІ...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни