Покана от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за участие в научна конференция, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2024 г., в гр. Пловдив

Актуално / Събития • Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Представяме на Вашето внимание покана от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за участие в научна конф...


Открита процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове

Висшият адвокатски съвет, със свое Решение №1364 от 11.07.2024 г., откри процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №2 от 29...


Адвокатурата е единна - повече от 20 председатели на адвокатски колегии в страната подкрепиха позицията на Висшия адвокатски съвет от 12.07.2024 г.

Актуално / Новини

Председателите на Адвокатски съвети в страната подкрепят изцяло позицията на Висшия адвокатски съвет от 12.07.2024 г. по повод действия на служители о...


ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТ 12.07.2024 Г.

Актуално / Новини

ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ На 09.07.2024 г. е постъпило искане от адв. Мария Георгиева Шаркова – адвокат от Адвокатска...


Становище по съвместно тълкувателно дело №5/2023 г. ОСНК на ВКС и I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №5/2023 г. ОСНК на ВКС и I и II колегия на ВАС, със следния въпрос за тълкуване:„Нарушение по чл. 53, ал. 1,...


Становище по съвместно тълкувателно дело №3/2023 г. ОСНК на ВКС и I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №3/2023 г. ОСНК на ВКС и I и II колегия на ВАС, със следния въпрос за тълкуване:„Едно или две нарушения извър...


Становище по съвместно тълкувателно дело №2/2023 г. ОСНК на ВКС и I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №2/2023 г. ОСНК на ВКС и I и II колегия на ВАС, със следните въпроси за тълкуване:1. Каква е формата на изпъл...


Становище по съвместно тълкувателно дело №1/2023 г. ОСГТНК на ВКС и I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1/2023 г. ОСГТНК на ВКС и I и II колегия на ВАС, по следните въпроси:„1. Допуска ли обективното ни материалн...


Отговор от Висшия съдебен съвет на искането за предприемане на спешни мерки относно ограничения достъп на адвокати до дела в Софийския районен съд

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, На 16.05.2024 г. Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) отправи искане до Висшият съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС за предприема...


Протокол № 59/20.06.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.07.2024 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.07.2024 г.


Покана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за участие в Национална научна конференция, която ще се проведе на 15 октомври 2024 г., в гр. София

Актуално / Събития • Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Представяме на Вашето внимание покана от Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. К...


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №11/2024 г.

Актуално / Новини

Днес, 01.07.2024 г., Конституционният съд на Република България се произнесе с решение по конституционно дело №11/2024 г., с което изцяло уважи искане...


Протокол № 58/31.05.2024 г. от изнесено редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 58/31.05.2024 г. от изненсено редовно заседание на ВАдвСПротокол и доклади от Пролетната национална конференция на българската адвокатура, 01.06.2024 г., гр. Бургас

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Информираме Ви, че на 11.06.2024 г., на закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет беше публикуван пълния стенографски прото...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 20.06.2024 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 20.06.2024 г.


Честит 24 май, скъпи колеги!

Актуално / Новини

Честит празник на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Честит празник на българските...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни