Брой 11-12/ м. ноември-декември 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10/ м. октомври 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2008 г.

Календар / Международна дейност

23.05.2008 г. - участие в среща със 62 съдии от Цюрих, София.22 - 24.05.2008 г. – участие в Пленарната сесия на CCBE в гр. Будапеща, Унгария25 - 29.05...


Брой8-9/ м. август-септември 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой7/ м. юли 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой5-6 / м. май-юни 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4/м. април 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 3/м. март 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 1-2 / м. януари-февруари 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Становище по тълкувателно дело №:2/2008 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2008 г. на ОС на ВАС за постановявяне на тълкувателно решение, с което да се приеме, че лицата, упражняващи свободн...


Становище по тълкувателно дело №:3/2008 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 6.06.2008 г относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд...


Становище по тълкувателно дело №:4/2008

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:4/2008г. на ОС на ВАС, насрочено за 6 юни 2008 г., относно направеното искане от главния прокурор на Република Българ...


Становище по тълкувателно дело №:5/2008 г. на ОС на ВАС,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:5/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 26-09- 2008 г., по направеното искане от главния прокурор на Република България...


Становище по тълкувателно дело №:6/2008 г. на ОС на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:6/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г. по поставения на разглеждане въпрос: подлежат ли на оспорване решени...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни