Указ за адвокатурата

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Указ за адвокатурата, ДВ бр.49, 10.VІ.1952г.


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни