Протокол № 1 от 28.12.2016 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 1НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, 28 декември 2016 год., се проведе заседание н...


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2016 г.

Висш дисциплинарен съд / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2016 г.

Висш контролен съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2016 г.


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 23.12.2016 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 ЗА срещу решение на Избирателната комисия за избор на органи на АК-Кюстендил (продължение от 16.12.16 г.).До...


Дневен ред за заседанията в сградата на ВАдвС на 16.12.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседания в сградата на Висшия адвокатски съвет в София, ул. „Калоян“ № 1-а, които ще се проведат на 16.12.2016 г.:Съвместно...


Брой 12/м. декември 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Покана за честването на Деня на Българската адвокатура - 22 ноември

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Висшият адвокатски съвет, Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центърът за обучение на...


Декларация на Висшия адвокатски съвет от 18.11.2016 г.

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И Я...


Отказ за вписване на Мария Стефанова Милушева

За председатели на АС / Откази за вписване


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 18.11.2016 г.

Актуално / Новини

І. Връчване наградите на победителите в годишното студентско състезание за написване на есе на тема „Призванието да си адвокат” и информац...


Програма на семинара на UIA11-12 ноември 2016 г.

Актуално / Новини

Програмата на семинара на UIA "Имиграцията в Европейския съюз - Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката можете да видите ТУК


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни