Брой 12/м. декември 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10-11/м. октомври-ноември 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 9/м. септември 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2010 г.

Календар / Международна дейност

10 – 14.02.2010 г. – участие в Президентската конференция в гр. Виена, Австрия 29.04.2010 г. – участие в международна конференция на тема „Влиянието н...


Брой 8/м. август 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 6-7/ м. юни-юли 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4-5/м. април-май 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 3/м. март 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Библиотека на ВАС

Фотогалерия


Брой 1-2/м. януари-февруари 2010

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Становище по тълкувателно дело №:2/2010 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2010 г. по въпроса нищожни или незаконосъобразни са решенията на МС, издадени при несъобразяване с изискването на...


Становище по тълкувателно адм. дело №:4/2010 г.,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно адм. дело №:4/2010 г., по приложението на чл. 239, т. 4 от АПК може да се иска отмяна, когато между същите страни за същото...


Становище по тълкувателно дело №:5/2010 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:5/2010 г. по приложението на разпоредбата на чл. 31 от ЗОбС спрямо исканията за отмяна на отчуждавания на имоти &ndas...


Становище по тълкувателно дело №:6/2010г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:6/2010г., по въпроса за правомощието на съда да отмени заповедта по чл. 75, т. 6 от ЗБЛД при действието на правото н...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни