Протокол № 9 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал.1, във вр.с чл. 101,ал. 1 ЗА ТУК