Закон за адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за адвокатите. Утвърден с Указ № 26 от 16.Х.1947 г., ДВ бр.257 от 5.ХІ.1947 г.


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body