Примерни "Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни" и приложения към тях

Уважаеми колеги, За Ваше улеснение на сайта на Висшия адвокатски съвет са достъпни примерни документи – Вътрешни правила за мерките за защита на личн...


Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, обявен за обществено обсъждане на 30.04.2018 г., със...


Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването н...


Лични данни – Юридически барометър бр. 16 юли-декември 2017 г.

Представяме на Вашето внимание шестнадесетия брой на Юридически барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоян...


Лични данни – Длъжностно лице по защита на данните

Бързото технологично развитие, нарастването на мащаба на обмена и събирането на лични данни наложиха по-голяма съгласуваност на нормативната рамка в Е...


Длъжностно лице по защита на данните определяне, статут и задачи

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването н...


Лични данни – Видеонаблюдение на работното място

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТОВ своята практика Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ многократно се е произнасяла по въпросите на обработва...


Лични данни – Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения

Нови моменти в правната уредба на защитата на личните данниВъпросите, свързани със законосъобразното обработване на лични данни, са особено актуални и...


© 2019 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body