Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 09.05.2022 г.

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 09.05.2022 г.


Великотърновската адвокатска колегия отбеляза своя първи празник

Актуално / Новини от адвокатските колегии

Великотърновската адвокатска колегия отбеляза първия си празник вчера, на 29 април. Датата е определена с решение на Адвокатския съвет и не е самоцелн...


Брой 3/март 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Протокол № 16/14.04.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 16/14.04.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


С Тълкувателно решение 1/2020 ВКС отговори на въпрос, поставен от Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

С Тълкувателно решение № 1/2020 г. от 27.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет, следния въпрос за тълкуване:"Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва д...


Становище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос за тълкуване:„По каква процедура се развива админстративното производст...


Великден е! Нека възкръсне доброто!

Актуално / Новини

Великден е един от най-светлите празници. Големият Радичков беше казал: „Ние, българите, имаме два големи празника: Рождество Христово — Коледа, и...


АК - Пловдив и юридическият факултет на ПУ "Пайсий Хилендарски" с обща инициатива

Актуално / Новини

Адвокатска колегия - Пловдив и юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" организираха Научно-практическа дискусия на тема...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия 2022 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за п...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за п...


Приветствие на д-р Ивайло Дерменджиев по повод Деня на Българската конституция и юристите

Актуално / Новини

Приветствие на д-р Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет, по повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юри...


Честит 16 април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите (допълнена)

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, уважаеми юристи, съдебни служители и представители на многобройната юридическа общност! В днешните нелеки времена за пореден път отб...


Министърът на правосъдието Надежда Йорданова посети Адвокатска колегия Велико Търново

Актуално / Новини от адвокатските колегии

На 15.04.2022 г., в офиса на адвокатска колегия Велико Търново, членовете на ръководните органи на колегията се срещнаха с министъра на правосъдието г...


Ина Лулчева: Европейските ни партньори не са искали да създаваме спецправосъдие

Актуално / Новини

За тези десет години не се разбра защо спецправосъдието изобщо трябва да съществува. То създаде много негативи, липсваха реални резултати. Неговото за...


Парламентът закри окончателно специализираните съд и прокуратура

Актуално / Новини

Парламентът закри окончателно Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната...


Още от конференцията по Закона за собствеността: За конституционната неприкосновеност на частната собственост – критично

Актуално / В медиите

Доклад на Красимир Влахов, конституционен съдия, пред научно-практическата конференция, посветена на 70-ата годишнината от приемането на Закона за соб...


Ден на отворените врати на българската адвокатура ще се проведе на 19 април в Смолян, Чепеларе, Девин и Златоград

Актуално / Новини от адвокатските колегии

По повод Деня на Конституцията и юриста - 16 април, Адвокатска колегия - Смолян организира Ден на отворените врати на българската адвокатура. Това съо...© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни