Тържествено събрание в Безистен – Ямбол по повод професионалния празник на българските юристи и съдебни служители

Актуално / Новини от адвокатските колегии

По повод 145 години от приемането на Търновската Конституция и професионалния празник на юристите и на съдебните служители, на 15 април от 14 ч., в Бе...


Становище по конституционно дело №5 / 2024 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №5 / 2024 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на разпоре...


Честит Ден на Конституцията и юриста!

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, Днес отбелязваме 145 години от приемането на първата Конституция на България. Юридическата общност в България е призвана да гар...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 18.04.2024 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 18.04.2024 г.


Размерът на адвокатското възнаграждение да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията

Актуално / Новини

Размерът на адвокатското възнаграждение да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията. А още с исковата молба и с отго...


Протокол № 55/28.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 55/28.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС


Излезе първият брой на обновеното списание "Адвокатски преглед"

Актуално / Новини

С Решение № 998/23.11.2023 г. на Висшия адвокатски съвет беше избран нов редакционен съвет на списание „Адвокатски преглед“, както следва: доц. д-р Та...


Брой 1/април 2024

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

С Решение № 998/23.11.2023 г. на Висшия адвокатски съвет беше избран нов редакционен съвет на списание „Адвокатски преглед“, както следва: доц. д-р Та...


Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Уважаеми кандидати,Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адв...


И адвокатите следва да се вписват в регистъра по чл. 9б от ЗМИП

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за меркит...


ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА МНОГОСТРАННА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА АДВОКАТИ 2024

Актуално / Събития • Актуално / Съобщения

ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА МНОГОСТРАННА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА АДВОКАТИ 2024, ОРГАНИЗИРАН ОТ НЕМСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, СЪВ...


Комитетът по адвокатска етика към CCBE обсъди на заседанието си в Брюксел последиците от решението на СЕС по дело С-438/22

Актуално / Новини

На 21 март 2024 г. в Брюксел се проведе заседание на Комитета по адвокатска етика на ССВЕ (Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа). Българ...


Председателят на Висшия адвокатски съвет беше гост на Годишното отчетно събрание за дейността на съдиите от Административен съд – Пловдив за 2023 г.

Актуално / Новини

На 21.03.2024 г. в гр. Пловдив се проведе Годишното отчетно събрание за дейността на съдиите от Административен съд – Пловдив за 2023 година, на което...


Протокол № 53/13.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 53/13.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 28.03.2024 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 28.03.2024 г.


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати – ПРОЛЕТНА СЕСИЯ, 2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 13.03.2024 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2023 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производс...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2023 г. ОСГКTK на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2023 г. ОСГКTK на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:При уговорено погасяване на главното задължение на от...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни