УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За да активирате Вашия достъп за получаване на индивидуална парола за достъп до продуктите на ЛАКОРДА АД, попълнете Вашите данни на адрес: www.lakorda.com/adv

Допълнителна информация можете да видите в приложения файл.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ