Искания
на Висшия адвокатски съвет

до Конституционния съд, по чл. 150, ал.4 от конституцията

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Новият Единен Адвокатски регистър се намира на адрес: https://bar-register.bg

Вижте повече

ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
на Висшия адвокатски съвет, за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм

Избори за висши органи на адвокатурата

2021 г.

Вижте повече

КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

На заседание на Висшия адвокатски съвет от 19.07.2019 г. е взето решение да се изготви Концепция за нов Закон за адвокатурата, като част от приемането на нов и модерен Закон за адвокатурата.

Вижте повече

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/

27.08.2021

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/
Софийски градски съд временно въвежда ново работно време на деловодствата си

10.05.2021

Софийски градски съд временно въвежда ново работно време на деловодствата...

Софийски градски съд временно въвежда ново работно време на деловодствата си
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

05.01.2021

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни