Открита процедура за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката от 8 юли 2005 г.

Вижте повече

Нормативна
уредба

Вижте повече

Застраховка "Професионална отговорност на адвокатите"

24.11.2022

Застраховка "Професионална отговорност на адвокатите"

Застраховка "Професионална отговорност на адвокатите"
Изпити за адвокати и мл. адвокати

2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати

Изпити за адвокати и мл. адвокати
Споразумение за партньорство между Висшия адвокатски съвет и „БОРИКА“ АД

05.07.2022

Споразумение за партньорство между Висшия адвокатски съвет и „БОРИКА“ АД

Споразумение за партньорство между Висшия адвокатски съвет и „БОРИКА“ АД
© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни