​Указ № 1842 за адвокатурата

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Указ № 1842 за адвокатурата, ДВ бр.96 от 3.XII.1976 г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни