Протокол № 10 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал. 1, във вр. с чл. 101, ал. 1 ЗА ТУК