Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 г.

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 г. ДВ от 1921 г.


​Закон за допълнение на военно-съдебния закон (отдел съдоустройство)

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за допълнение на военно-съдебния закон (отдел съдоустройство). Утвърден с Указ № 85 от 21.ХІІ.1921 г., ДВ бр. 225, 1921г.


Закон за държавните адвокати

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за държавните адвокати. Утвърден с Указ № 337 от 23.II.1921 г., ДВ бр.272 от 7.III.1921г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни