Решение от 6 март 2017 г. от заседанието на Изибрателната комисия за избор на висши органи на адвокактурата ТУК