Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите. Утвърден с Указ № 472 от 5.VІІІ.1936 г., ДВ бр.177 от 8.VІІІ.1936 г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни