Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 29.05.2014 г.:

Актуално / Новини

І. Финансови  въпроси  (вкл. и отложените от заседанието на 25.04.2014 относно искане за безлихвен заем от Софийската адвокатска колегия и предложения...


СЕМИНАР на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА”

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,На 27 (петък) и 28 (събота) юни 2014 г. в гр. София, в хотел „Хилтън” ще се проведе СЕМИНАР на Международния съюз на адв...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати - 17,18 и 31 май 2014 г.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част...

Актуално / Новини

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 18 май 2014 г., при у...


Брой 5/м. май 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"
Брой 4/м. април 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ   ОТЧЕТНА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТза финансовата 2013 г., обхващаща периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.І. По приходната част на бюджет...


Д Е К Л А Р А Ц И Я от 22.02.2014 г. на Общото събрание на адвокатите от страната

Актуално / Новини

Общото събрание на адвокатите от страната  изразява категоричното си несъгласие със становището на Камарата на нотариусите по повод проекта на Закон з...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 21.02.14 г. до 21.03.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на проект за мотиви на проект...


Брой 3/м. март 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 2/м. февруари 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Общо събрание на адвокатите от страната

Актуално / Новини

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22 февруари...


Брой 1/м. януари 2014

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"
© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни