Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.12, ал.3 ЗМИП.


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение...


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК по някои въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК).


Становище по конституционно дело № 2 / 2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2 / 2014 г.  Висшият адвокатски съвет счита за основателно искането на Общото събрание на Наказателната колеги...


Становище по конституционно дело № 3 /2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 3 /2014 г. образувано по искане на Пленума на Върховния касационен съд с искане за тълкуване на чл.8, чл.84, а...


Становище по конституционно дело № 7 /2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 7 /2014 г., образувано по искане на ОСГК на ВКС за обявяване противоконституционност на точка 8 от Решение на Народ...


Становище по конституционно дело № 8 /2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 8 /2014 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на...


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.


Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2013 г.

Висш дисциплинарен съд / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2013 г.


Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2013 г.

Висш контролен съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2013 г.Брой 12/м. декември 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 11/м. ноември 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10/м. октомври 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 9/м. септември 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни