СТАТИИ

"За" и "против" определение № 8620/20.ІХ.2003 г. на ВАС - ІІ отделение - Асен Запрянов, адвокат от Пловдив
Правна незащитимост не съществува - Асен Запрянов, адвокат от Пловдив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Общо събрание на адвокатите от страната
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 24.02.2006 г. - 23.02.2007 г.
Финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2006 г., обхващаща периода 01.01.2006 – 31.12.2006 г.
Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2006 г.
Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 02.2006 г – 02.2007 г.
Решения на Общото събрание на адвокатите от страната

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания
Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС