Уважаеми делегати и участници в Общото събрание на адвокатите от страната,

Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 25 и 26 февруари 2017 г. в Националния дворец на културата, зала 6 – запад, вход А6.

Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 111, ал.3, изр. 2-ро от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.