Пълния текст на Годишния финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2016 г., обхващаща периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. можете да видите ТУК