Дневен ред за заседанието

на Висшия адвокатски съвет за 26.01.2017 г.:

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 13.01.2017 г. до 26.01.2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Среща с председателя на Националното бюро за правна помощ г-жа Елена Чернева.

ІІІ. Отчет за дейността и изпълнение на бюджета на фондация “Център за обучение на адвокати - Кръстьо Цончев” през 2016 г. Програма и бюджет за 2017 г.

Докладва зам.-председателят Йордан Цветанов(председател на Управителния съвет).

ІV. Приемане на решение по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 2 от Закона за адвокатуратаза определяне на броя и състава на избирателните бюра, които ще подпомагат избирателната комисия при избора на висши органи на адвокатурата на Общото събрание на адвокатите в страната на 25 и 26 февруари 2017 г. и при евентуално провеждане на допълнителен избор на 5 март 2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

V. Приемане на решение по чл. 122, ал. 1, т. 6 от Закона за адвокатурата на образци на протоколи на избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата и избирателните бюра.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Разглеждане на отчета на Висшия адвокатски съвет за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 25 и 26.02.2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Дисциплинарни и други преписки.

VІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІX. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

X. Разни.