Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.

Стажът ще се проведе през месец октомври 2017 г. с обучение в Адвокатското училище в Париж и ще включва деонтологичните правила и проблеми на правосъдната система.

Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но стажантите трябва сами да поемат разноските за пътуването си до Франция и обратно, както и по пребиваването си там.

Броят на стипендиите, които може да бъдат предоставени от Посолството на Република Франция – сектор „Институционално и техническо сътрудничество” ще стане известен на по- късен етап.

Във връзка с определяне на участници в стажа ще се проведе изпит по френски език 12.06.2017 г. от 9.00 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1-А.

В случай че желаете да участвате в изпита, моля, изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на френски език, мотивационно писмо на френски език, актуална снимка, копие от паспорта и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикувате професията. Желателно е да получим и документ за владеене на френски език.

Всички документи трябва да бъдат във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 06.06.2017 г., препратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.