Декларация по ЗИД на ЗА на Висшия адвокатски съвет - 13.02.2015 г.

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния...


Интервю на председателя на ВАдвС - Ралица Негенцова (в. "Капитал дейли" - 18.02.2015 г.)

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Интервюто можете да прочетете ТУК


Брой 2/м. февруари 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014г. - 21.02.2015 г.

Актуално / Новини

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Дза дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014 година – 21.02.2015 годинаУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,С...


Списък на участниците по право в Общото събрание на адвокатите от страната - 21.02.2015 г.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРАВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.Адвокатска колегия№ по редИме на адвокатОРГАНИ Н...


Списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната на 21.02.2015 г.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.№ по редАдвокатска колегия№ по редИме на адвокат1Благоевгр...


За общото събрание на адвокатите от страната - 21, 22.02.2015 г.

Актуално / Новини

Уважаеми делегати на общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че общото събрание на адвокатите от страната ще започне на 21 февруари (с...


Експозе по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Актуално / Новини

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащият Закон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.02.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия от 30.01.2015 г. до 20.02.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Прегл...


Декларация на Висшия адвокатски съвет - 13.02.2015 г.

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния...


Изпит по немски език

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската федерална адвокатска камара (Bundesrechtsanwaltskammer) и Немският адвокат...


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2014 г., обхващаща периода 1.1.2014 г. - 31.12.2014 г. -

Актуално / Новини

ДОКЛАД НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НАВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТАНА 21-22.02.2015 Г.УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На основание чл. 11...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 13.02.2015 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби срещу решения на избирателната комисия за избор на органи и за избор на делегати на Софийската адвокатска колегия.ІІ. Дисципли...


Предварителен отчетен доклад за дейността на Висшия адвокатски съвет, от 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г. - обхващащ дейността до 06.02.2015 г. г.

Актуално / Новини

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г.Обхващащ дейността на ВАдвС към 06.02.2015 г.УВАЖАЕМИ ГОСПО...


Съболезнователен адрес до близките на Президента Желю Желев

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ ОПЕЧАЛЕНИ БЛИЗКИ,Позволете ми от името на Висшия адвокатски съвет и лично от свое име да поднеса най-дълбоки съболезнования по повод кончинат...


Тържествена церемония по удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на проф. дюн Васил Мръчков

Актуално / Новини

На 27.01.2015 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звани...


Поздравителен адрес

Актуално / Новини

До адвокат Йонко ГрозевУВАЖАЕМИ КОЛЕГА ГРОЗЕВ,Приемете искрените и сърдечни поздравления на Висшия адвокатски съвет за избирането Ви за съдия в Европ...


80-годишен юбилей на Българското национално радио

Актуално / Новини

На 25.01.2014 г. Българското национално радио чества своя 80-годишен юбилей. Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова беше сред оф...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни