Отказ за вписване на Диана Благоева Атанасова

За председатели на АС / Откази за вписване


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 16.09.2016 г.

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 22.07.16 г. до 16.09.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препи...


Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2016 год.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе както следва:Писмен изпит – 15-16 окт...


Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2016 г.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Брой 9/м. септември 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Извънредно заседание на ВАдвС - 31.08.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредното заседаниена Висшия адвокатски съвет за 31.08.2016 г.:І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата ср...


Международна дейност - 2016 г.

Календар / Международна дейност

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2016 Г.20.01.2016 г. – среща на председателя на Висшия адвокатски съвет с представители на Висшия адвокатски съвет на Република Т...Брой 8/м. август 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


В памет на Илия Цанов

Актуално / Новини

В ПАМЕТ НА ИЛИЯ ЦАНОВ ПО СЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОЦЕСИТЕ СРЕЩУ БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИПрез юли и август 2016 г. се навършват 140 години от проведените в...


Становище НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Актуално / Новини

(прието в заседание, проведено на 22.07.2016 г.)Във връзка с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на З...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 22.07.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 08.07.16 г. до 22.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на Правила за работа на Комис...


Отказ за вписване на Зорница Димитрова

За председатели на АС / Откази за вписване


Отказ за вписване на Тодор Тодоров_АС-Варна

За председатели на АС / Откази за вписване


Брой 7/м. юли 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 08.07.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 17.06.16 г. до 08.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални пре...


Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2016 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати,в който са поканени да уча...


Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала

Актуално / Новини

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на про...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни