Брой8-9/ м. август-септември 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой7/ м. юли 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой5-6 / м. май-юни 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4/м. април 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 3/м. март 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 1-2 / м. януари-февруари 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Становище по тълкувателно дело №:2/2008 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2008 г. на ОС на ВАС за постановявяне на тълкувателно решение, с което да се приеме, че лицата, упражняващи свободн...


Становище по тълкувателно дело №:3/2008 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 6.06.2008 г относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд...


Становище по тълкувателно дело №:4/2008

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:4/2008г. на ОС на ВАС, насрочено за 6 юни 2008 г., относно направеното искане от главния прокурор на Република Българ...


Становище по тълкувателно дело №:5/2008 г. на ОС на ВАС,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:5/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 26-09- 2008 г., по направеното искане от главния прокурор на Република България...


Становище по тълкувателно дело №:6/2008 г. на ОС на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:6/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г. по поставения на разглеждане въпрос: подлежат ли на оспорване решени...


Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г по поставения въпрос: следва ли да се присъждат разноски от администр...


Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г. насрочено за 26-01-2009  до  ОСГК и ТК на ВКС по поставения за тълкуване въпрос относно прил...


Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г. насрочено за 5.02.2009 г. ОСНК на ВКС за целта на съкратеното съдебно следствие да се постигне процес...


Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г., насрочено за 9.02.2009 г. от 14 часа., по искането от министъра на правосъдието до ОСГК на ВКС за издава...© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни