І. Информация за събития и мероприятия в периода от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Определяне на датите за провеждане на пролетната изпитна сесия`2017 г. за адвокати и младши адвокати.

Докладва председателят на ВАС.

V. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

VІ. Разни.