Решение от 06.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

Решение от 6 март 2017 г. от заседанието на Изибрателната комисия за избор на висши органи на адвокактурата ТУК


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 10.03.2017 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решениe на Избирателната комисия в АК-Благоевград.Докладва Любомир Денев.ІІ....


Протокол на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокактура от 05.03.2017 г.

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за висши органи на българската адвокактура ТУК


Протокол № 8 от 04.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 8НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 04 март 2017 год., се проведе заседание н...


Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС, ВДС-5.03.2017г.

Актуално / Новини

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...


Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС и ВДС

Избори за висши органи на адвокатурата

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...


Избирателна комисия за избор на висши органи на българската адвокатура - 2017 г.

Избори за висши органи на адвокатурата

Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатураРешение от 27 февруари 2017 г. ТУК


Брой 2/м. февруари 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ГЛАСУВАНЕ НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Избори за висши органи на адвокатурата

Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски...


Общо събрание на адвокатите - 25 февруари 2017

Календар / Общо събрание

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТАСъбота, 25 февруари 2017 г. – НДК, зала 6, София


Методически указания за провеждане на гласуването на изборите за членове на висшите органи на българската адвокатура, насрочени за 25 и 26.02. 2017 г., и за отчитането на резултатите

Избори за висши органи на адвокатурата

І. БЮЛЕТИНИ И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ1. Гласуването се извършва с бюлетини и непрозрачен плик по образец, утвърден от Избирателната комисия.2. Гласува се с...


Протокол № 6 от 25.02.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българскатаадвакатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 6НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 25февруари 2017 год., се проведе заседани...


Протокол № 7 от 25.02.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 7НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 25 февруари 2017 год., се проведе заседание...


Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за висши органи на Адвокатурата на 25 и 26 февруари 2017 г.

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за Висши органи на Адвокатурата на 25 и 26 февруари 2017 г. ТУК


ГЛАСУВАНЕ ЗА ВИСШИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

Актуално / Новини

Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски...


Протокол № 5 от 24 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 5НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 24 февруари 2017 год., се проведе заседание...


РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2016 г.

Висш дисциплинарен съд / Решения по чл.144 ЗА

РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2016 г.


Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.02.2017 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.01.2017 г. до 24.02.2017 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Финансови въпроси.Докладва главния...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни