Протокол № 2/21.04.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседанието на ВАдвС от 21 април 2017 г.


Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

Актуално / Новини

Информацията можете да видите ТУК


Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да уч...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 21 април 2017 г.

Актуално / Новини

Д Н Е В Е Н Р Е ДНа заседанието на 21.04.2017 г.НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ1. Информация за събития и мероприятия за периода 31.03.2017 г. –21...


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2017 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе, както следва:Писмен изпит – 20 и 21 м...


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2017 год.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Дейности

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.


Протокол № 1/31.03.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседанието на ВАдвС от 31 март 2017 г.Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

Актуално / Новини

Информацията можете да видите ТУК


Декларация на Висшия адвокатски съвет от 24.03.2017 г.

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И Я Висшият адвокатски съвет е обезпокоен от погазването на закона и намесата в са...


Дневен ред на конститутивното заседание на встъпващия Висш адвокатски съвет на 31.03.2017 г.

Актуално / Новини

І. Встъпителни слова на председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Висшия дисциплинарен съд и председателя на Висшия контролен съвет.ІІ....


Брой 3/м. март 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред на заключителното заседание на Висшия адвокатски съвет (мандат 10.05.2013-31.03.2017) за 31.03.2017 г.:

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 24.03.2017 г. до 31.03.2073 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други преписки.ІІІ....


Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.03.2017 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г. Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки...


Наложи се съвместно тълкувателно дело, защото ВАС не признава тълкувателно решение на ВКС

Актуално / В медиите

Прекъсва ли поканата за доброволно изпълнение давността е въпрос, по който вече не трябва да има противоречива практика на съдилищата. Поне след 26 юн...


Протокол № 10 от 06.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол № 10 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал. 1, във вр. с чл. 101, ал. 1 ЗА ТУК


Протокол № 9 от 06.03.2017 г. на Избиратгелната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол № 9 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал.1, във вр.с чл. 101,ал. 1 ЗА ТУК


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни