Висшият адвокатски съвет награди за поредна година студенти по право

Актуално / Новини

За поредна година Висшият адвокатски съвет отличи студенти юристи за написване на есе.Наградените тази година:Първото място е за Лора Петрова Любенова...Протокол № 9/27.10.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от изнесеното заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГТК с предмет следните въпроси: 1. Има ли правомощие председателят на кооперация или кооператив...Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит.

Актуално / Новини

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 25 ноември 2017 г. от 9.00 ч. в гр....


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 25 ноември 2017 г. от 9.00 ч. в гр....


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се състои на 12 ноември 2017 г. от 14, 00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“.

Актуално / Новини

Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се...


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се състои на 12.11. 2017 г. от 14, 00 ч. в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се...Отказ за вписване на Венко Монев Павлов - Протокол от АС-Хасково

За председатели на АС / Откази за вписване

Отказ за вписване


ПРИЗНАНИЕ ЗА АДВОКАТУРАТА И ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Актуално / Новини

Българската адвокатура и Висшият адвокатски съвет получиха признанието на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Това се случи при тържест...


22 ноември - Ден на българската адвокатура

Актуално / Новини

На 22 ноември 2017 г. предстои отбелязване на Деня на българската адвокатура.


Изпит за адвокати и младши адвокати, есенна сесия 2017 г.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

С решение № 225 от 15 септември 2017 г. Висшият адвокатски съвет определи следните дати за провеждане на Есенната сесия за 2017 г. на изпита за адвока...


Есенна национална конференция на българската адвокатура на тема: "Гражданска отговорност на адвоката. Проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества"

Актуално / Новини

Гражданската отговорност на адвоката и проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества обсъди на редовната си есенна Национална конфере...


​Есенна национална конференция на българската адвокатура

Календар / Национални конференции

Есенна национална конференция на българската адвокатура на тема: "Гражданска отговорност на адвоката. Проблеми при застраховането на адвокати и адвок...Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГТНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГТНК с предмет следния въпрос:Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществен...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни