адв. Ангел Кръстев Ангелов

Членове на ВАдвСадв. Чавдар Петров Пенков

Членове на ВАдвС
Статут и структура

Висш дисциплинарен съд


Решение на № 145 от 23.06.2017 г. на Висшия адвокатски съвет

Висш адвокатски съвет / Социална дейност

На заседание на Висшия адвокатски съвет с решение № 145/23.06.2017 г. бяха приети Правила за дейността на ВАдвС за финансово подпомагане на адвокати.


адв. Йосиф Давид Герон

Членове на ВАдвС

адв. Румен Цветанов Петков

Членове на ВАдвС© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body