адв. Милен Борислав Ралчев

Членове на ВАдвСадв. Красимир Иванов Краев

Членове на ВАдвС


адв. Валя Симеонова Гигова

Членове на ВАдвС
Правила за финансово подпомагане - отменени

Висш адвокатски съвет / Финансово подпомагане на адвокати

На заседание на Висшия адвокатски съвет с решение № 145/23.06.2017 г. бяха приети Правила за дейността на ВАдвС за финансово подпомагане на адвокати.П...


Историческа справка

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Първият опит за цялостна законодателна уредба на адвокатската професия е направен с постановленията на глава Х “За адвокатите”, (чл.181-211) от Закона...Декларация за семейно положение и материално състояние

Висш адвокатски съвет / Финансово подпомагане на адвокати

Декларация за семейно положение и материално състояние


Статут и структура

Висш контролен съвет


Статут и структура

Висш адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен м...


Общо събрание на адвокатите от страната

Общо събрание

Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до 15 януари на адвокатскит...
Библиотека „Петко Добчев“ при ВАдвС

Библиотека

Библиотеката на се намира в сградата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4 (сградата на "Центъра за обучение на адвокати...


Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

Фондация “Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев” е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на За...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни