Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК по някои въпроси от производството по търговска несъстоятелност.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Становища / Върховен касационен съд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на председателя на Висшия адвокатски съвет за допълване предмета на тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК на ВКС


Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСНК по следния въпрос: „Приложим ли е институтът на освобождаване от наказателна отговорност с...


ИСКАНЕ

Становища / Върховен касационен съд

ИСКАНЕ от председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с прилагането на Закона за енергетика...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСГК по следния въпрос: „Може ли съдът по иск по чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ да определи обезщетениет...


Становище по конституционно дело №1 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №1 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на тек...


Становище по конституционно дело №2 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №2 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на ВКС за установявяне на противоконституционност на разп...


Становище по конституционно дело №3 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №3 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционнос...


Становище по конституционно дело №4 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №4 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на проти...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни