Решения на Висшия адвокатски съвет по жалби срещу избори в адвокатурата

Актуално / Новини

На свое заседание, проведено на 11.03.2016 г., Висшият адвокатски съвет взе следните решения:1. Прекратява производството по всички жалби срещу решен...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 18 март 2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.02.16 г. до 18.03.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Фи...


Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 11.03.2016 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решения на избирателни комисии в различни адвокатски колегии.Докладват опред...


Брой 3/м. март 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 26.02.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия от 22.01.2016г. до 26.02.2016г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Преглед...


Делегати за Общото събрание на адвокатите от страната - 27 и 28 февруари 2016 г.

Актуално / Новини

Пълния списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната може да видите ТУК


Общо събрание на адвокатите от страната - 27 и 28.02.2016 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе в.....Националния дворец на културата, зала 6 – запад,...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАС за 19.02.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 19.02.2016 г.:І. Приемане на становище на Висшия адвокатски съвет по искането на гл...


Отказ за вписване на Илия Петков

За председатели на АС / Откази за вписванеОтказ за зписване на Константина Василева Николова в АК-Варна

За председатели на АС / Откази за вписване


Отказ за вписване на Константина Николова

За председатели на АС / Откази за вписване


Отчет за дейността на ВадвС за периода от 21.02.2015 г. до 27.02.2016 г.

Актуално / Новини

Пълния текст на Отчета на Висшия адвокатски съвет можете да прочетете ТУК


Брой 2/м. февруари 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на ВАС за 22.1.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 22.01.2016 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 15.01.2016 г. до 22.01.2016...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАС на 13.1.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 13.01.2016 г.:І.Разглеждане на жалби срещу решения на избирателни комисии по чл. 10...


Изпит по немски език за стаж в Германия

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската фондация за международно правно сътрудничество (Deutsche Stiftung fur Inte...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни