Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската фондация за международно правно сътрудничество (Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v.)

организира, съвместноcнемската адвокатска колегия, програма за гостуване на адвокати от Централна, Източна и Югоизточна Европа в Германия, в която е поканен да участва и един български адвокат, отговарящ на следните условия: да е на възраст до 35 години, с добро владеене на немски език и да работи в областта на гражданското или търговското право. Впрограмата не могат да участват адвокати, които работят за немски адвокатски фирми в България или за адвокатски фирми с офис в Германия.

Програмата обхваща периода от 22 август до 1 октомври 2016г. Организаторите поемат изцяло, разноските по програмата и по настаняването, като осигуряват и средства за пребиваването в размер на 550 евро, но гостуващите адвокати сами поемат пътните си разноски от и до гр. Кьонигсвинтер в началото и края на програмата.

Изпитът по немски език за определяне на кандидата ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет-гр. София, ул. „Калоян"№1-А на 18 февруари 2016 г. от 9.30 ч.

Желаещите да се явят на изпита следва да изпратят документите си (заявление, копие от диплома за завършено висше образование и автобиография до5февруари 2016 г. в адвокатската колегия, в която са вписани).

Желателно е да бъде представен и документ за владеене на немски език.

Документите следва да бъдат в съответната адвокатска колегия до посочената по-горе дата - 5.02.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА